Follow

Wrth ailgylchu, gallwn ni cadw ein gwastraff allan o dirlenwi, sy'n creu nwyon niweidiol sy’n llygru’r aer o’n cwmpas ac yn gwastraffu adnoddau naturiol.
Ewch i www.cymruynailgylchu.org.uk am awgrymiadau ailgylchu.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!