Follow

Os fyddwch chi'n gweithio o'r gartref nawr a ffeindio'ch hunan yn mynd i'r gegin i wneud disgled yn fwy aml, cofiwch ailgylchu'r bagiau te. Gallu fe'n cadw chi'n mynd ymlaen.
Dysgwch fwy: walesrecycles.org.uk/cy/bwyd

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!