Follow

Yn y sefyllfa ar hyn o bryd, gallai'ch gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu yn newid. I gael y wybodaeth ddiweddaraf yn eich ardal, ewch i'r wefan eich cyngor a ymunwch eu gwasanaeth gwybodaeth os mae un.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!