Follow

Dyn ni wedi caru gweld y negesau "Diolch" bod yn cael eu rhoi allan i weithwyr gwastraff ac ailgylchu pwy sy'n gadw pethau'n parhau ar hyn o bryd.
Bydden ni'n clapio i weithwyr allweddol a gofalwyr heno am 8 o'r gloch, dyn ni'n gobeithio byddwch chi'n cymryd rhan hefyd.

dailypost.co.uk/news/north-wal

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!