Follow

Dyma gwestiwn ar hap: Beth ydy ailgylchu jariau gwydr a bwyta lasagna hyfryd yn cael yn gyffredin? Dych chi ddim yn gallu meddwl o gysylltiad?
Mae ein fideo'n cynnwys yr ateb.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!