Follow

Mae siopau elusen a banciau ailgylchu dillad yn ar gau ar hyn o bryd, peidiwch â rhoi rhoddai dillad achos fydden nhw dim yn cael eu casglu.
Mae gan Caru Eich Dillad gwybodaeth ddefnyddiol am beth i wneud gyda dillad sy'n ddigroeso am y tro: walesrecycles.org.uk/cy/caru-e

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!