Follow

A oedech chi'n gwybod bod e'n heddiw? A fyddwch chi'n bwyta rhai?
Os mae e'n lapio mewn ffoil a phapur, cofiwch 'r pecyn.
Atgoffwch eich hun beth allwch ei ailgylchu yn eich ardal chi: walesrecycles.org.uk/cy/lleoli

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!