Follow

Mae rhan fwyaf ohonom ni'n gwybod bod ailgylchu'n lleihau’r angen i ddefnyddio mwy o adnoddau naturiol a lleihau’r angen am dirlenwi ond dych chi'n gwybod beth sy'n digwydd ar ôl y casgliad ailgylchu?
Dyma beth sy'n digwydd nesa: walesrecycles.org.uk/cy/gwybod

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!