Follow

Os oedoch chi wedi bod gwneud peintio ac addurno yn y 4 mis diwethaf, cofiwch ailgylchu'ch caniau paent.
Mae caniau paent metel gwag yn cael eu derbyn am ailgylchu yn rhan fwyaf of canolfannau ailgylchu.
Gwiriwch wefan eich cyngor lleol am fwy o wybodaeth: walesrecycles.org.uk/cy/what-t

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!