Follow

Oeddech chi’n gwybod na ellir ailgylchu cardbord sy’n cael ei adael allan yn y glaw? Mae lleithder yn ffurfio, sy’n golygu fod ei ansawdd yn rhy isel i’w ailgynhyrchu.
: gall gwasgu deunydd pacio cardbord arbed hyd at draean o’r lle yn eich bin ailgylchu: walesrecycles.org.uk/cy/what-t

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!