Follow

Dych chi'n cofio pan o'n ni'n dychwelyd ein poteli llaeth gwydr i'r dyn llaeth?
Y rhan fwyaf ohonom yn cael ein llaeth mewn poteli plastig nawr ond does dim angen arnyn nhw fynd i wastraff, gallent nhw gael eu mewn eich casgliad cartref: walesrecycles.org.uk/cy/what-t

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!