Follow

Mae rhai cynghorau’n casglu batris fel rhan o’ch gwasanaeth casglu gwastraff y cartref ond, yn y rhan fwyaf o ardaloedd, bydd angen i chi fynd â nhw i ganolfan ailgylchu neu fan casglu mewn siop.
Gwiriwch ble gallu chi hailgylchu batris ger i chi: bit.ly/2ZR1q69

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!