Follow

Mae'n flin gyda ni, rydyn ni'n ar hiatus.

Hwn wythnos ar : Mae Retsuko yn rhaid/angen i eistedd gyda'r Honcho Mochyn yn y parti cwmni.

This week on : Retsuko needs to sit next to Hog Honcho in the company drink party.

: -yn-cymraeg

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!