Follow

📢 CYHOEDDIAD 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wrecsam - 2/7/22
Bydd Dafydd Iwan yn siarad ar ddiwedd yr Orydmaith dros Annibyniaeth!

📢 ANNOUNCEMENT 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wrexham - 2/7/22
Dafydd Iwan will speak at the end of the March for Independence!

@Ffyncwraig pam mae'r rhain yn wastad digwydd pan dwi ffordd ar fy ngwyliau? Argh.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!