Bore ma mi oedd May am cynal trafodaethau gyda'r cabinet ar brecsit a prynhawn ma yn Ty'r Cyffredin ar ddadl am y gostyngiad. Mae'r ddau wedi cael eu canslo er mwyn trafodaethau brys gyda Merkel a Macron. Symbol o ble mae'r grym yn y perthynas yma!

Sut gall Mrs May dweud bod cael ail refferendwm yn wrth democtaraidd , pen mae hi yn fodlon rhoi ei del hi o flaen y Senedd eto ar ol gael ei gwrthod dwywaith. Rhagrith.

Doed hên Gaos i gymmysgu / Daear, awyr, dw’r a thân.

Heb i'r Ty Cyffredin gwneud penderfyniad arall pen pythefnos bydd y DU yn gadael UE heb cytundeb a bydd yr ERG wedi cael ffordd ac y gweddill ohonym -anhrefn

Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!