Lesley boosted

RT @LlyfrauCymru@twitter.com

Llongyfarchiadau - Gwerthwyr Gorau Ebrill 2019!!
Ar gael yn eich siop lyfrau neu lyfrgell leol! @parallel_cymru@twitter.com @yrawrgymraeg@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/LlyfrauCymru/statu

Lesley boosted
Lesley boosted
Lesley boosted

RT @SesiwnFawr@twitter.com

CYHOEDDIAD | ANNOUNCEMENT

Dyma rai o artistiaid SESIWN FAWR DOLGELLAU 2019 🥳

Check out some of our artists for
SESIWN FAWR DOLGELLAU 2019 👇

Tocynnau cyn cŵn Caer: £45
Earlybird weekend tickets: £45

sesiwnfawr.cymru

🐦🔗: twitter.com/SesiwnFawr/status/

Lesley boosted

Bore da Tŵt! Gwyntog iawn heddiw. 🍃 Dwi i'n gwirfoddoli yn Llyfrgell Llandysul y bore'ma. Gwaith Sgan a stamp 📚. Beth ydych chi'n wneud heddiw?

@JonSais Mae hi'n bwrw glaw yma, ond does dim llawer o wynt heddiw. Diolch byth!

Lesley boosted

Shwmae Sumae ? Sut mae byd tŵt y bore 'ma?

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, at home and abroad! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru! Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!