Follow

Shwmae pawb, os na unrhyw un yma yn yr iwerddon (Waterford) sy'n siarad Cymraeg? Practice and pints? 😄

@Martin_J nah nah dw i newydd ddechrau ymarfer gyda fy mrawd yng nghyfraith. Ma fe'n siaradwr iaith cyntaf. Dw i'n lwcus iawn' pa mor hor wyt ti di bod yn dysgu?

@MattyRob well oedd Cymraeg yn fy iaeth cyntaf tan o ni ybyti 21 mlwydd oed. Wedyn wnaeth pawb symud iffwrdd. Nes I ddim siarad llawer o Cymraeg wedyn tan es I nol I prifysgol mewn 2010. So rhyw 10 blynedd. Dwin gallu deall bron popeth yn iawn ond DWI methu siarad Fe yn iawn dyddiau yma. A Mae rhaid defnyddio geiriadur a translator at Google llawer I cofio geiriau. Sorri stori Mawr yny! Faint o amser ti wedi bod yn ddysgu?

@Martin_J dw di bod yn ddysgu ers 2017 nes i ddechrau defnyddio duolingo. Ar ôl gorfennais i hynny. Nes i ddechrau "say somthing in welsh " am dwy mis nôl. Dw i moyn i fod yn rhugl cyn fi'n troi trideg. O ble wyt ti'n dod yn wreiddiol?

@MattyRob tidy! dwi di clywed fod say something in Welsh yn eithaf da. Dim byd yn well na cael sgwrs da rhywun wyneb I wyneb. Nes I cael fy magi yn y Rhondda

@Martin_J neis iawn dw i'n dod o dros y mynydd dw i'n byw yn maesteg' ti'n yn iwerddon nawr? nes i orffen duolingo. mae duolingo yn wych am rhoi ti vocabulary. Ond roeddwn i ddim in siarad cymraeg jyst. Mae ssiw yn bendigedig. Ti'n dysgu Gwyddelig ?

@MattyRob ydy ssiw yn app neu tudalen ar y we? Ti ddim yn rhy bell te! Na dwi ddim yn dysgu gwyddelig. Does neb yma yn siarad e. Dwi wedi bod yma ers 2014 a dwi wedi nabod un person yn yr prifysgol sydd yn siarad gwyddelig. Mae na cwpwl o ysgolion gwyddelig ogwmpas y lle, ond byth yn clywed pobl yn siarad Fe ar yr strydoedd neu Yr tafarn. Fel y Rhondda really, llawer o ysgolion ogwmpas ond byth yn clywed e are ye strydoedd

@Martin_J mae ssiw yn app a tudalen. Dylet ti drio e, mae'n gwych. Mae'n siomedig enfawr bod pobl paid siarad yn gymraeg achos oes llawer o siaradwyr cymraeg yn de cymru.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!