Follow

🎻 Sesiwn Werin Tŷ Tawe Ar-Lein HENO 8yh! 🎻

💁‍♀️ Sut? Sgwrs telefideo ar raglen Zoom:
Meeting ID Cyfarfod: 993 3035 6115
Password Cyfrinair: chwibanogl

Croeso mawr i wrandawyr a cherddorion!

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!