Follow

🎻 Cafwyd sawl sesh rithiol braf dros y misoedd diwetha'. Dewch am wledd arall o gerddoriaeth draddodiadol ac ymgom difyr da! 🎻

⏰ Pryd? 8yh nos Wener yma!
🐧 I bwy? I unrhyw un sydd am wrando ar neu ymuno mewn sesiwn werin Gymreig!
💁‍♀️ Sut? Sgwrs telefideo! Rydym yn defnyddio "Zoom" ar hyn o bryd, gan fod ansawdd y sŵn yn well.

Meeting ID Cyfarfod Zoom : 993 3035 6115
Password Cyfrinair: chwibanogl

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!