Follow

Dw i'n byw yn Gaerdydd ond dw i'n dod o'r canolbarth yn wreiddiol. Dw i wedi bod yn dysgu Cymraeg am tair blynedd, mi fedra i siarad cymraeg rwan, dw i'n mor falch! :cymru: I live in Cardiff and am from Mid Wales originally. I've been learning Welsh for three years and i can now speak it, I am so pleased :cymru:

@MightyG Iawn. Dw i'n mynd i siarad Cymraeg. Dw i dal angen gwella a fedra'i ddim geisio ymarfer yma. 😶

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!