I didn't realise why the Bible was translated into Welsh when it was, to promote Protestantism. Huge impact on Welsh history. Why didn't I learn this before?tinyurl.com/y697ebek

@ceffyltewharry Noson allan yn Aber a dw i ddim gorfod gyrru adre. Alla i yfed mwy na un cwrw. Hwre iawn! 😜

hapus pawb! Happy Contemporary Welsh language Music day everybody. Y Chwedl Bryn Fon! :youtube.com/watch?v=WCr8_TgdS6

Dw i'n byw yn Gaerdydd ond dw i'n dod o'r canolbarth yn wreiddiol. Dw i wedi bod yn dysgu Cymraeg am tair blynedd, mi fedra i siarad cymraeg rwan, dw i'n mor falch! :cymru: I live in Cardiff and am from Mid Wales originally. I've been learning Welsh for three years and i can now speak it, I am so pleased :cymru:

Mae Senedd yn y Saesneg ydy Senate. This makes me thing of Star Wars in English, but not in Cymraeg. Anyone else?

@jaz I'm just using my browser at the moment (Firefox on Linux). My default language is Cymraeg and everything I've seen is in Cymraeg, apart from "your wales your voice" below Twt Cymru

Shw mae Tŵt. Mae'n gwych i bod yma. Hello Tŵt it's great to be here

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!