Follow

Edrych ymlaen am y Rygbi yfory. Y to ar agor at glaw am ddisgyn yn ôl y sôn.

@Mumph mae'r to ar agor fel y gall Duw ein gwylio yn chwarae. Max Boyces words, not mine😁

@jaz dim anghen egluro honna. Neither o fawr o wahaniaeth i gêm Cymru. Hollow fyydiog bod Cymru am ennill.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!