Twt.. Carwyn Jones yn dechrau sylwi bai ei orffenol?

Camp Llawn i Gymru. Mae Mygbis wedi cynhyrchu dyluniadau i ddathlu'r achlysur arbennig yma. Os hoffe chi ddyluniad Cymraeg Rhowch wybod I mi.

@jaz dim anghen egluro honna. Neither o fawr o wahaniaeth i gêm Cymru. Hollow fyydiog bod Cymru am ennill.

Edrych ymlaen am y Rygbi yfory. Y to ar agor at glaw am ddisgyn yn ôl y sôn.

Ed Stafford yn ddigartref yn Maenceion am 60 diwrnod dros y gaeaf ar Sianel4 nawr.

Gwych! 👍🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!