Follow

Mark Drakeford and Adam Plaid agree on bigger 96 member Senedd elected entirely by proportional representation nation.cymru/news/mark-drakefo

@NationCymru Hwn yn syniad diddordol, er ddim at ddant pawb, rwy'n siwr.

@davidoclubb @NationCymru Cytuno. Mae'n ddewis dewr, ond mae angen tyfu, ac mae angen mwy o PR i fod yn ddemocratiaeth gyfoes.

@ceribethlem @davidoclubb @NationCymru Edrych yn syniad da i fi. 16 etholaeth, gyda 6 aelod o bob etholaeth, mae'n debyg. Mae hynny yn ddigon i wneud yn siwr bod y senedd yn adlewyrchu'r pleidleisiau yn dda.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!