Bore da! Dyma start y gwanwyn yn yr Almaen... O'n i'n mynd i fynd allan efo fy meic modur i, ond dw i'n meddwl bod rhaid i mi aros!

@siocled Bore da o De Cymru. Mae hi'n heulog lyfli yma. Dim eira! Ond yn oer iawn ac yn wyntog.

Follow

@lovefibre @siocled Dw i yn ne cymru hefyd ond mae hi'n bwrw glaw a gwlyb i fi, dim haul yn anffodus

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!