@jaz Beth yw lists a ydy hashtags yr un fath yn â Twitter. Dwi'm yn gwybod os dwi'n gwneud pethau'n cywir.

@Netho Dydw i ddim yn meddwl bod yna ffordd iawn a ffordd anghywir - Tŵt=Tweet, Hybu=Retweet, Ffefryn=Like/Hoffi. a @enwau yr un fath.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!