@Joe Dw i wedi defnyddio "Cont y môr" a dweud "it means jellyfish don't worry"

@OwainGlyndwr Dwi'n astudio cymraeg bob dydd hefyd, pob lwc gyda dy dysgu

Netho boosted

I use febreeze as deodorant and I constantly get told I smell good

@huwaptwdwr Dwi'n arfer eu gwneud nhw'n plaen ond gyda sultanas neu rasins. ro'n i'n meddwl cinnamon efallai, neu rhywbeth fel hynny.

@nikkivantassel
Dw i'n dysgwr Cymraeg hefyd, beth wyt ti'n dysgu gog neu dde?

Netho boosted

Mastodon is the website you go to if you would in fact download a car

@jaz A sunny side up would be a nice change change for my garden.

@jaz Beth yw lists a ydy hashtags yr un fath yn â Twitter. Dwi'm yn gwybod os dwi'n gwneud pethau'n cywir.

@lovefibre @siocled Dw i yn ne cymru hefyd ond mae hi'n bwrw glaw a gwlyb i fi, dim haul yn anffodus

@Richie0110 Dwi ar yma i ymarfer hefyd, ond nes i ddim dysgu llawer o Gymraeg fel plentyn felly does dim Cymraeg gyda fi i gofio. Dwi'n jyst yn trio defnyddio beth dwi'n dysgu nawr.

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!