Follow

I'm on here to practice my Welsh.

Dwi'n dysgu siarad Cymraeg rwan ond weithiau, fedra i ddim cofio sut i ddaed beth o'n i isio daed.

@Richie0110 Dwi ar yma i ymarfer hefyd, ond nes i ddim dysgu llawer o Gymraeg fel plentyn felly does dim Cymraeg gyda fi i gofio. Dwi'n jyst yn trio defnyddio beth dwi'n dysgu nawr.

@Richie0110 pob lwc a croeso. Dw'i wastod yn anghofio geiriau, paid a poeni. Yr mwy da chin ymarfer Yr well da chin dod

@jaz Dw i'n hoffi Tŵt! I like having a space to ymarfer writing Welsh where I know people can see but know they understand that dw I'n newydd ddechrau dysgu siarad Cymraeg. (Sorry would never have been able to write that completely yn Gymraeg!)

@Richie0110 That's great to hear! And one of the main reasons Tŵt exists 👍 😃

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!