Follow

Dw i wedi anghofio i Twt am tua mis ond dw i dal mwynhau dysgu Cymraeg efo ssiw! Well i mi dweud bod fi ymarfer siarad Cymraeg mwy I gwella.

@Richie0110 da iawn! Tria tŵt tipyn bach bob dydd - rwy wedi ffindio mae'n fy helpu lot i ysgrifennu fy mlog yn gymraeg.

@msmiriamm mi nai trio ond weithiau dw i ddim th siwr sut i ddweud beth dw i isio dweud! 🙈

@Richie0110 rwy'n ffindio fod jyst dwy frawddeg y dydd yn helpu - tria disgrifio dy dydd di.

@msmiriamm it is what I love about Twt! (Sorry don't know the Cymraeg for that!)

@Richie0110 Byddai 'dyma y peth rwy'n hoffi am tŵt' bod yn cywir? 😜

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!