Follow

Dw i angen defnyddio Twt eto achos dw i angen ymarfer fy Gymraeg mwy. Felly, dw i'n mynd i dechrau heddiw - Dydd Dewi Sant! Dydd Gwyl Dewi hapus pawb!

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!