Follow

"Whatever you feed me, I'll feed it back....."
Rhyddid o'r Cysgodion Gwenwynig / Freedom from the Poisonous Shadows by Alffa open.spotify.com/album/4DD1QFj @alffa_band #Cymraeg

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!