Follow

Fel rhan o'n ymdrechion i gwneud Cymru yn gwell, rydym yn cefnogi merched a menywod mewn STEM
🦸‍♀️👩‍🏭👩‍💻👩‍🔧👩‍🔬👩‍🚀👩‍⚕️

Darllenwch pam - a sut 📖👇🌟
afallen.cymru/2019/09/04/girls

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!