Follow

Rydym yn falch iawn i ymuno'r grwp nesaf mewn y 'Cyflymydd Entrepreneur Natwest', i dechrau 1 Ebrill. afallen.cymru/2020/03/06/cyfly

🎺🎉🍾🙋🥳

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!