Gadawais y baddon adar ar camera trwy'r dydd heddiw. Mae dipyn bach o ddŵr yn gallu gwneud lot o wahaniaeth.

I left the camera on the bird bath through the day today. A small amount of water can make a lot of difference.

Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!