Follow

Meddwlwch o fi bawb. Dw i'n mynd i bootcamp Cymru, gyda 'Say Something in Welsh' heddiw. Dim siarad Saesneg am wythnos! Sut wyt ti'n i'n dweud "I hope I survive" yn y Cymraeg! Dw i'n gobeithio fi goroesi?!

Think of me all. I'm going to the Welsh bootcamp, with 'Say Something in Welsh' today. No English for a week! How do you say "I hope to survive" in Welsh! I hope to survive ?!

@anniemo71 pob lwc! a'r brawddeg rwyt ti eisiau yw: Gobeithio 'mod i'n goroesi.

@anniemo71 Dw i'n gobeithio bod chi'n goroesi (=survive)! Pob lwc! Mae'r bwtcamps yn wych, dw i di glywed :)

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

The social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!