Follow

Glan y Fferi Sir Gâr heddiw. Mae Llansteffan gyferbyn
Mor hyfryd

Ferryside Carmarthenshire today.
Llanstephan is opposite. So lovely

@anniemo71 fi'n cofio cael gwyliau wych yn Llansteffan yn y 60degau, yn aros yn chalet bach are y traeth ar Yr estuary 😊
Atgofion arbenig ❤

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!