Follow

Dydd Sadwrn yma am 1yp bydd lansiad ymgyrch .

Dewch i drafod ffyrdd o sicrhau mwy o gynnwys Cymraeg ar-lein. cymdeithas.cymru/menter-ddigid

Rhan o

@carlmorris Byddai fe'n dda, i weld @Cymdeithas postyn ar Twt, mwy aml!! :)

@TheBeastOfBaglan Diolch am y cyngor! Wnawn ni edrych at beth sy'n bosibl

@carlmorris Cwl! Even if you just mimic your Twitter posts here! (Sori am y Saesneg....dim amser, dysgwr!!) :)

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!