Follow

Anghofiais i am tŵt ar y penwythnos! Mae'n ddrwg 'da fi! Bore da i bawb. Beth ych chi'n mynd i wneud heddiw? Mae'n heulog yma, ond dw i yn y swyddfa :(

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!