Follow

Newydd fod ar yn sôn am ynni gwynt ar y môr.

Gwnes i hefyd gwthio'r pwnc fod rydym angen cael lot mwy o buddsoddiad mewn sectorau eraill fel ynni tonnau a llanw :cymru:

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!