Follow

Mae'r panel yn trafod yr adroddiad heddiw yng Nghaerdydd

Adroddiad ar gael iwa.wales/wp-content/uploads/2

Os ydych chi eisiau ffindio mae mwy am fod aelod o'r IWA, rhoi gwybod (dwi ar y bwrdd)

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!