Follow

Ces i'r pleser o cyfarfod efo Mari Arthur ac Eileen Kinsman heddiw. Erwyr cynaliadwyedd.

Ar ôl hynny aethon ni i cefnogi @ExtinctionR@sunbeam.city yng Nghaerdydd

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!