๐Ÿ๐Ÿ

A woman who did not want to be named said her daughter lives in Enfield Street, Port Talbot and is โ€œembarrassedโ€ by the problems she is having with rats, which are attracted to bags of rubbish left out on the street.

She said her young grandson was bitten by a rat while sleeping in January 2020 and went to hospital for treatment. โ€œThey have now gone and got a snake as it is the only thing that has worked at keeping them at bay.โ€

nation.cymru/news/residents-pl

If you're interested in and Welsh politics, the must-listen podcast is soundcloud.com/hiraethpod

Highly relevant content, professional production and interviews โœŠโœŠ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ๐Ÿ‘๐Ÿ‘

Oh god no, apparently is trying to keep hopes of new on Anglesey alive by buying the site ๐Ÿคฆ๐Ÿคฆ๐Ÿคฆ๐Ÿคฆ๐Ÿคฆ๐Ÿคฆ

Sunset technology. Throw it in the skip and let's focus on a renewable transition

nation.cymru/news/welsh-govern

The writer's sense of betrayal blazes out in this personal piece about losing small rural language schools.

I don't know the details of it; but the pub, the village post office/shop and the school are surely the linchpins of rural life

undod.cymru/en/2021/01/21/cymu

Show older
Tลตt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tลตt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tลตt ywโ€™r rhwydwaith gymdeithasol syโ€™n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!