Helo!
Dysgwr Cymraeg sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd ydw i - dydy fy Nghymraeg fi ddim yn perffaith ar hyn o bryd (rhaid i mi defnyddio'r geiruadur drwy'r amser!), ond dw i eisiau gwella :)

Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!