Follow

Bore da pawb - it's Dan from Eggy Newydd (Whitchurch) yng Nghaerdydd. Dwi'n hoffi seiclo !

@eggynewydd shmae Dan. Mae gen i ffrindiau da yn yr Eglwys Newydd, ac un o fy stidents Dysgu Cymraeg yn dysgu yn yr ysgol gynradd ‘na. Gobeithio gweld fy ffrindau dros y penwythnos, os dw i’n cael gwared â’r feirws diawledig ‘ma.

@nic shma! Mae EglwysNewydd yn le da i fyw, ond nid mor brydferth a’r Gorllewin!

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!