hanner dydd y dydd gwener hon, a dwi'n gorwedd mewn bath oer ☀ 🛀 ❄

Gair y Dydd: hoe geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – mae pawb yn haeddu cael hoe ar ôl gwaith caled – fel y cynorthwyydd geiriadurol hwn.

Word of the Day: hoe 'a rest, a break': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?h – everyone deserves a break after some hard work – like this lexicographical assistant.

gyda pawb yn defnyddio'r enfys fel symbol i gefnogi'r GIG, dwi nawr yn pia corrach hoyw anfwriadol 😂 🌈

How to avoid Amazon: the definitive guide to online shopping – without the retail titan. theguardian.com/technology/202

Guide for buying online without giving money to Jeff Bezos. Most of the advice is UK only though. We need a similar guide for the US.

dal angen cywiro gramadeg, ond mae'r tafarn yn stardew valley nawr yn gymraeg 😄

O'n i am cyflwyno hyn i'r Eisteddfod, ond mae'n edrych fel ni allaf fynd. felly, dyma gyhoeddiad soned ar thema aur rhan 2 

A chofion euraidd braf, melynu sydd
ag amser, amser hen sy’n maeth a chêl.
Ddo’r ffrog a’r ferch a’i annerch hanes glo;
O fam, fy mam, naf all gysuro mwy-
I ffwrdd a fo! Nid wyf yn ferch o’r fro
ond dyn ddyrchafa’m hun o’m nwylo ddwy.
A chlip! A chlip! Rhyddhaf o felltith Fair,
ers dwi ‘di blino blethia’m mhen o aur.

Show thread

O'n i am cyflwyno hyn i'r Eisteddfod, ond mae'n edrych fel ni allaf fynd. felly, dyma gyhoeddiad soned ar thema aur rhan 1 

I Mam, o fam¸ mae’r drwg sydd yn fy nghen
Am warthu euraidd balch dy dydd, y llaes,
o aur a blethet coron, cylch fy mhen
fel cerdd Rapunsel, gwallt lliw ŷd y maes.
Yn nyddiau aur y haf, fe rhedai’n rhydd,
Fy ngwallt yn glwm, llawn dant y llew a mêl

charming some posters for everyone having to go out and work despite covid-19 👌

cywydd llosgyrnog ar thema o draeth, rhan dau 🏳️‍🌈 🌊 (rhybydd cynnwys ar gyfer marwolaeth) 

ni chyddir yn fy nhywodfanc,
cof hoyw delir yng nghreig cranc
o ddwy llanc yn dal dwylo.

nid oes- nid oedd rhaid ni adael
er hwylir cychau orwel gwael
ond nid hael fu’n halltudio.

o gib f’esgyrn i greig f’elgeth
pan fu fy meirw ym mhopeth
fe fethir ein hanfon o.

Show thread

cywydd llosgyrnog ar thema o draeth, rhan un 🏳️‍🌈 🌊 (rhybydd cynnwys ar gyfer marwolaeth) 

os marwaf, cladd fi ar fôrdir
cymru; palu’r tywod, taflir
mi; cysgaf ar draeth am dro.

gad i’r crainc clipio fy nghalon,
wrth tyfir wystrys yn fy mron
perlau cron i’r wylano’.

dwed i’m nheulu hoyw fu’m yma,
dan don môr iwerydd, dyma,
fi, dyma hanes deffro.

The Queen did her speech to the nation while wearing green

This has resulted in exactly what you'd expect

(collection of images follows, all showing the Queen photoshopped to be wearing various t-shirts)

cerdd rhydd, rhan 2 🏳️‍🌈 

Be collem? O ofn a thrais, hiraethaf
wrth symuda’r haul mewn arc hebddim,
ni gydim llaw, na chwtchim glos dan heulwen
rhag ofn picia’r esgob trwy’r cyrs a bylwg yr ŷd
yn gwylio am fflam rhwng dau foi Gatholig.

Ond ni ddechreuom ni fana, ond yma
Yn henach, efallai yn gallach, dal modrwyon
Y metel poeth yng nghrefachau croen,
dyma ein cariad yng nghynhesrwydd dy law
a chyddiwyd yng nghorau capel ein gatref.

Show thread

cerdd rhydd, rhan 1 🏳️‍🌈 

Blas haul a gwres dy geg, wrth gysanem
o flaen allor Fair, heb offeiriad, ni ein hyn
melysder rhosyn y gwynt yn boeth yn ein tŷ,
priodym bysedd a dwylo, yng nghofleidiad Mai
â’r storm o twymder anwesol yn fy mol.

Breuddwydiaf am ddyddiau cynnes hafol,
aur y gwair, twym y pridd, gwely clystog Fair
agos i draeth, ble orffwysim am foment, efallai
os cwrddim yn ieuencach, diniwedach,
yn lle na ofnim gwres ein bochau.

mwgwd ymlaen, cwcwll lan, ac mae pawb yn cadw metr i ffwrdd mewn ofn

pellteru cymdeithasol? 😂

Show more
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!