Follow

cerdd rhydd, rhan 1 🏳️‍🌈 

Blas haul a gwres dy geg, wrth gysanem
o flaen allor Fair, heb offeiriad, ni ein hyn
melysder rhosyn y gwynt yn boeth yn ein tŷ,
priodym bysedd a dwylo, yng nghofleidiad Mai
â’r storm o twymder anwesol yn fy mol.

Breuddwydiaf am ddyddiau cynnes hafol,
aur y gwair, twym y pridd, gwely clystog Fair
agos i draeth, ble orffwysim am foment, efallai
os cwrddim yn ieuencach, diniwedach,
yn lle na ofnim gwres ein bochau.

cerdd rhydd, rhan 2 🏳️‍🌈 

Be collem? O ofn a thrais, hiraethaf
wrth symuda’r haul mewn arc hebddim,
ni gydim llaw, na chwtchim glos dan heulwen
rhag ofn picia’r esgob trwy’r cyrs a bylwg yr ŷd
yn gwylio am fflam rhwng dau foi Gatholig.

Ond ni ddechreuom ni fana, ond yma
Yn henach, efallai yn gallach, dal modrwyon
Y metel poeth yng nghrefachau croen,
dyma ein cariad yng nghynhesrwydd dy law
a chyddiwyd yng nghorau capel ein gatref.

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!