Follow

OMB!! Methu cysgu. Es i i'm wely mwy na 2 awr yn ôl. Ella.. jest ella alla' i'n cysgu rŵan... gobeithio. Sdawch pawb :) (wel, bore da! yng Nghymru! :) )

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith cymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!