Follow

Gair y Dydd: senedd geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – ar ddiwrnod pleidlais ar enw'r sefydliad yng Nghymru.

Word of the Day: senedd 'parliament, senate, synod' geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – today Assembly Members vote on the official name of the institution.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt

The independent social network for Wales | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!