Follow

Gair y Dydd: siasbi geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – Sawl ffurf ar y benthyciad Ffrangeg hwn: siasbi, sasbin, sesbin, &c. P'un fyddwch chi'n ddweud?

Word of the Day: siasbi 'a shoehorn': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?s – There are several forms of this French borrowing (from 'chausse-pied'): siasbi, sasbin, sesbin, &c.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!