Follow

Gair y Dydd: llawysgrif geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – un o staff y Ganolfan Geltaidd, sef cartref
@geiriadur
, wedi dod o hyd i lawysgrif yn llaw Siôn Prys, oedd yn gyfrifol am y llyfr Cymraeg cyntaf i'w argraffu (Yny Lhyvyr Hwnn, 1546).

Word of the Day: llawysgrif 'a manuscript': geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html?l – a member of staff at CAWCS has discovered a manuscript in the hand of Syr Siôn Prys (John Price) who was responsible for the first book printed in , Yny Lhyvyr Hwnn, 1546.

Sign in to participate in the conversation
Tŵt Cymru | Toot Wales

The independent social network for Wales, the Welsh, and everyone else! | Y rhwydwaith gymdeithasol annibynnol i Gymru. Tŵt is the social media network that puts YOU in charge. No data mining, no silly ads. Your Wales, your voice, join today! Tŵt yw’r rhwydwaith gymdeithasol sy’n rhoi rheolaeth i TI. Dim cloddio data, dim hysbysebion twp. Dy Gymru, dy lais, ymuna heddiw!